Aeroby i trening siłowy obniżają ilość procesów zapalnych w organizmie

Reakcja zapalna to biologiczna odpowiedź komórek na stres wywołany zarazkami, niszczącymi związkami chemicznymi czy traumą. Brak aktywności fizycznej i kiepska dieta to czynniki stwarzające w organizmie biochemiczne środowisko szkodliwe dla komórek i zapoczątkowujące reakcje zapalne. Ciągłe zapalenie jest powiązane z chorobami naczyń krwionośnych, które mogą zakończyć się zawałem serca lub wylewem. Białko C-reaktywne to istotny chemicznie marker, wskazujący na toczące się w organizmie procesy zapalne. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym w Louisianie przez Laurę Stuart i jej kolegów wykazało, że 12-tygodniowy trening składający się z aerobiku i ćwiczeń siłowych obniża ilość białka C-reaktyw-nego i zwiększa wytrzymałość i siłę. Stan zapalny podwyższa ryzyko chorób serca. To badanie pokazało, iż ćwiczenia o średniej intensywności, mogą zmniejszać stan zapalny u zdrowych ludzi i być może obniżać ryzyko zawału serca i wylewu.

Nazwa użytkownika